Nabízíme

 • Kompletní restaurování kamenosochařských památek
  a součástí architektury – odbornost a kvalifikace je garantována
  vzděláním v oboru a povolením uděleným Ministerstvem Kultury ČR
 • Reprodukce a rekonstrukce kamenosochařských děl
  v přírodním i umělém kameni
 • Komplexní restaurátorské průzkumy
 • Poradenská činnost v oblasti péče o památky
  a vytváření restaurátorských záměrů
 • Transfery sochařských děl a součástí architektury
 • Návrhy a realizace prvků architektury z přírodního kamene
 • Poradenská činnost při použití přírodního kamene
  v oblasti architektury a stavebnictví
 • Zajištění subdodavatelů z oblasti restaurování památek
  a uměleckého řemesla – kameník, kovář, štukatér, truhlář
 • Kamenické práce
 • Volná tvorba